Kể từ macOS Mojave được giới thiệu vào 2018, Apple đã thêm Quick Actions vào Finder để người dùng tùy chỉnh nhanh các tệp tin mà không cần phải mở một ứng dụng riêng biệt. Tiến đến macOS Ventura, Apple đã mở rộng những gì người dùng có thể thực hiện với Quick Actions, mang đến một công cụ mạnh mẽ và thuận tiện, vậy nên sẽ là cách dùng và tùy biến nó.

Những tác vụ Quick Actions thường được sử dụng như tạo file PDF, xoay hình ảnh mà không cần mở thêm một ứng dụng nào cả. Để thực hiện chỉ cần chọn đến tệp tin cần chỉnh sửa > chuột phải > chọn đến menu cần thiết.

Cách tùy biến lại Quick Actions

Bạn cũng có thể tùy biến lại Quick Actions với các thao tác thường dùng, và hiển thị bên trong Quick Actions bằng cách: System Settings -> Privacy & Security -> Extensions -> Finder, tại đây có những Quick Actions ẩn mà bạn có thể mang nó ra menu chính.

Phụ thuộc vào tệp tin mà bạn chọn mà sẽ có những tùy chọn khả dụng khi mở Quick Actions, bạn cũng có thể thêm một Shortcuts nào đó vào trong Quick Actions này bằng cách:

Mở Shortcuts trên máy Mac > All Shortcuts > Kéo và thả Shortcuts vào trong Quick Actions

Rate this post