Hầu như mọi người đều có nhiều hơn một email với Google Mail, và gần đây Google đã cập nhật chính sách của mình về những tài khoản không hoạt động.

Chính sách cũ được đưa ra từ 2020 cùng thời điểm kết thúc chương trình bộ nhớ miễn phí không giới hạn cho Google Photos. Google cho biết, họ sẽ xoá dữ liệu được lưu trữ trong các tài khoản không được sử dụng trong vòng 2 năm, và bổ sung việc xoá dữ liệu hoàn toàn, bao gồm cả thông tin.

Thời hạn bắt đầu áp dụng có thể sẽ bắt đầu từ tháng 12 tới đây, nếu như bạn đang có tài khoản nào đó cũ mà chưa từng đăng nhập, thì ngay bây giờ là lúc để làm điều này. Theo như 9to5Google cho biết những địa chỉ tài khoản đã bị xoá sẽ không thể tái sử dụng.

Theo Google, những tài khoản được xem là hoạt động nếu chúng vẫn được login vào thiết bị nào đó, đọc, gửi mail, sử dụng Google Drive, xem Youtube, tải về ứng dụng trên Google Play Store, sử dụng Google Search hoặc là đăng nhập một ứng dụng/dịch vụ từ bên thứ ba.

Rate this post
Bạn có hài lòng với nội dung này không?

Bài viết liên quan: