Trong mỗi bản macOS được cài đặt kể từ 2018, Apple đã đính kèm Whitepaper của Bitcoin và không rõ lí do vì sao, đây có thể là một Easter egg được Apple giấu bên trong macOS.

Theo đó một người dùng khi đang cố gắng sửa máy in của mình thì đã phát hiện ra một file PDF khả nghi, và bất kì ai cũng có thể tìm thấy file này kể từ macOS Mojave, bạn cũng có thể kiểm chứng bằng cách dùng Terminal và paste dòng lệnh sau:

open /System/Library/Image\ Capture/Devices/VirtualScanner.app/Contents/Resources/simpledoc.pdf

Bạn cũng có thể mở nó thông qua Finder, bằng cách đi theo đường dẫn sau: Macintosh HD -> System -> Library -> Image Capture -> Devices > Contents > Resources và tìm đến simpledoc.pdf

Chưa rõ lí do vì sao Apple lại chọn Whitepaper của Bitcoin vào mục các tài liệu mẫu để sử dụng thử các chức năng nhưng nó đã nằm ở đó từ 2018 đến nay.

Rate this post
Bạn có hài lòng với nội dung này không?

Bài viết liên quan: