Phiên bản Windows 10 21H2 hiện đã không còn hỗ trợ bởi Microsoft, và những người dùng Windows 10 sắp tới sẽ buộc phải nâng cấp lên bản 22H2.

Những người dùng nào đã nâng cấp lên bản Windows 21H2 sẽ dần được nâng cấp lên bản 22H2, và đây là bắt buộc. Vì kể từ 13/6/2023 phiên bản 21H2 đã không còn được hỗ trợ. Trong khi đó phiên bản 22H2 là phiên bản mới nhất của Windows 10 sẽ được Microsoft hỗ trợ cho đến 25/10/2025. Nên Microsoft sẽ ép buộc những người dùng nào vẫn đang ở 21H2 sẽ buộc phải cập nhật lên phiên bản mới để bổ sung các bản cập nhật trong vòng 2 năm tới.

Vì phiên bản 21H2 không còn được hỗ trợ nên các lỗi bảo mật sẽ không được Microsoft can thiệp hay là vá kịp thời, việc cập nhật lên phiên bản mới hơn sẽ giúp việc bảo vệ người dùng tốt hơn bằng các bản cập nhật trong tương lai.

Phiên bản 22H2 không phải là một bản cập nhật lớn, nên sẽ chỉ mất vài phút để cập nhật mà thôi. Cũng không bao gồm những tính năng mới so với phiên bản 21H2, vậy nên đại đa số người dùng đều sẽ không cảm thấy sự khác biệt nào trong trải nghiệm hệ điều hành Windows 10.

Rate this post
Bạn có hài lòng với nội dung này không?

Bài viết liên quan: