Chính sách đổi trả

DÀNH CHO MACBOOK/LAPTOP MỚI:

 • Các sản phẩm MacBook và Laptop mới được bao test trong vòng 07 ngày kể từ ngày mua hàng. Trong trường hợp có bất kỳ lỗi đến từ nhà sản suất, shop tiến hàng đổi cho quý khách máy mới cùng loại hoặc sẽ hoàn đủ tiền cho khách trong trường hợp shop hết máy cùng loại. 

DÀNH CHO MACBOOK/LAPTOP ĐÃ QUA SỬ DỤNG:

 • LaptopVANG chấp nhận đỗi trả miễn phí trong vòng 7 ngày nếu có bất kỳ lỗi nào từ nhà sản xuất.

   

  Thời gian Phí đổi/trả máy Giá trị còn lại của máy đã mua
  Trong 7 ngày đầu Miễn Phí Còn lại 100%
  Trong 7 ngày tiếp theo Trừ 10% giá trị máy đã mua Còn lại 90%
  Trong 14 ngày tiếp theo Trừ 30% giá trị máy đã mua Còn lại 70%
  Mỗi ngày tiếp theo sau đó Trừ thêm 1%/mỗi ngày trên giá trị máy đã mua  Theo thời gian.

Lưu ý:

 • Trong một số trường hợp ngoại lệ, áp dụng theo thoả thuận giữa khách hàng và shop.