Bên cạnh việc sử dụng trực tiếp màn hình trên MacBook, vẫn không ít người có nhu cầu xuất thêm một màn hình rời để mở rộng không gian làm việc. Và để giải đáp những câu hỏi liên quan tới việc xuất màn hình rời của MacBook M2, M1 và Mac Studio, bạn hãy tham khảo bài viết dưới đây của Laptop Vàng nhé!

1. MacBook Air M1 & MacBook Pro M1

Với MacBook Air M1 & MacBook Pro M1 thì bạn có thể xuất bao nhiêu màn hình rời?

Với 2 chiếc máy này chỉ hỗ trợ xuất 1 màn hình rời độ phân giải 6K 60Hz thông qua cổng Type-C hỗ trợ ThunderBolt 4.

2. Mac Mini M1

Mac Mini M1 hỗ trợ xuất 2 màn hình rời độ phân giải 6K 60Hz thông qua cổng Type-C hỗ trợ ThunderBolt 4.

3. MacBook Pro 14 inch & 16 inch 2021

Ở đời này Apple cung cấp 2 tuỳ chọn chip là M1 Pro M1 Max thế nên khả năng xuất màn hình rời cũng có sự khác biệt.

Với M1 Pro

 • Hỗ trợ 2 màn rời độ phân giải 6K 60Hz thông qua 2 cổng Type-C hỗ trợ ThunderBolt 4 hoặc 1 màn rời độ phân giải 6K 60Hz + 1 màn hình rời độ phân giải 4K 60Hz qua HDMI.

Với M1 Max

 • Hỗ trợ 3 màn rời độ phân giải 6K 60Hz thông qua 3 cổng Type-C hỗ trợ ThunderBolt 4 hoặc 2 màn rời độ phân giải 6K 60Hz + 1 màn hình rời độ phân giải 4K 60Hz qua HDMI.

4. Mac Studio

Mac Studio cung cấp 2 tuỳ chọn chip là M1 Max và M1 Ultra. Cả 2 đều cho khả năng xuất tối đa lên tới 5 màn hình rời, đây cũng là chiếc máy cho khả năng xuất màn hình rời nhiều nhất của Apple hiện nay.

 • Hỗ trợ 4 màn rời độ phân giải 6K 60Hz thông qua 4 cổng Type-C hỗ trợ ThunderBolt 4 + 1 màn hình rời 4K 60Hz qua HDMI.

5. MacBook Air M2 & MacBook Pro M2

Tương tự như MacBook Air M1 & MacBook Pro M1, phiên bản tiếp theo này cũng chỉ hỗ trợ tối đa xuất 1 màn hình rời độ phân giải 6K 60Hz thông qua cổng Type-C hỗ trợ ThunderBolt 4.

6. Mac Mini M2

Tương tự như Mac Mini M1, Mac Mini M2 vẫn hỗ trợ xuất 2 màn hình rời độ phân giải 6K 60Hz thông qua cổng Type-C hỗ trợ ThunderBolt 4.

7. MacBook Pro 14 inch & 16 inch 2023

Ở đời này Apple cung cấp 2 tuỳ chọn chip là M2 Pro M2 Max thế nên khả năng xuất màn hình rời cũng có sự khác biệt.

M2 Pro

 • Hỗ trợ xuất 1 màn hình rời như sau:
  • 1 màn hình rời độ phân giải 8K 60Hz qua ThunderBolt hoặc 1 màn hình rời 4K 240Hz thông qua cổng HDMI.
 • Hỗ trợ xuất 2 màn hình rời như sau:
  • 2 màn hình độ phân giải 6K 60Hz qua ThunderBolt hoặc 1 màn hình độ phân giải 6K 60Hz qua ThunderBolt + 1 màn hình độ phân giải 4K 144Hz qua HDMI.

M2 Max

 • Hỗ trợ xuất 3 màn hình rời như sau:
  • 2 màn hình độ phân giải 6K 60Hz qua ThunderBolt + 1 màn hình độ phân giải 8K 60Hz qua HDMI hoặc 1 màn hình độ phân giải 4K240Hz qua HDMI.
 • Hỗ trợ xuất 4 màn hình rời như sau:
  • 3 màn hình độ phân giải 6K 60Hz qua ThunderBolt + 1 màn hình độ phân giải 4K 60Hz qua HDMI.
5/5 - (1 bình chọn)