Anydesk là một trong những phần mềm thay thế cho Teamviewer, sử dụng để điều khiển và truy cập máy tính từ xa, với ưu điểm là không cần tài khoản và sử dụng một cách dễ dàng.

Tải về

Sau khi tải về xong bạn, kéo Anydesk vào Application. Anydesk

Tiến hành cấp quyền để khởi chạy Anydesk, tại các mục 1-2-3 bấm vào để tiến hành cấp quyền.

Bấm chọn Mở Tuỳ chọn hệ thống.

Bấm mở khoá trước, rồi bấm tick vào ô của Anydesk

Sau khi cấp quyền cho cả 3 yêu cầu, chọn Thoát ngay bây giờ, và khởi động lại ứng dụng.

Khi khởi động lại ứng dụng bạn chỉ cần cung cấp Address cho người cần điều khiển máy tính là đã xong.

Anydesk macOS

Ngoài ra bạn có thể tham khảo video hướng dẫn sau đây:

Rate this post