Surface Pro 6 được ra đời năm 2018, tiếp nối sau sự thành công từ surface pro 2017 (tức surface pro 5)

Xem thêm
X