Game Mode là một chế độ mới trên macOS Sonoma, chế độ này sẽ đặt ưu tiên CPU và GPU dành cho các tác vụ gaming so với các tác vụ khác đang thực hiện trên máy Mac.

Theo đó, Game Mode được tuỳ biến để cải thiện khả năng chơi game bằng cách ưu tiên CPU và GPU cho game, và giảm các tác vụ nền khác xuống. Cũng như tăng số lần lấy mẫu của Bluetooth lên gấp đôi, để giảm độ trễ cho audio và phụ kiện không dây như tay cầm và AirPods.

Cách bật Game Mode

Mỗi khi bạn mở bất kì tựa game nào chế độ sẽ được bật tự động, hoặc nếu không:

  1. Kéo trỏ chuột sang cạnh phải ở trên cùng
  2. Chọn vào icon tay cầm để Bật/Tắt.

Cách tắt Game Mode

Game Mode sẽ tự động tắt mỗi khi bạn thu nhỏ cửa sổ hoặc khi bạn bạn chuyển sang một màn hình khác, khác với màn hình bật game, vì đây là chế độ tự động nên gần như bạn không cần phải làm gì thêm, nếu gặp lỗi không bật được có thể thử thoát và mở lại game.

Rate this post