Nếu như bạn đang kết nối máy in với một mạng trong nhà, tuy vậy lại không biết IP thiết bị là gì thì đây sẽ là cách để bạn tìm địa chỉ IP của máy in.

Bạn cần đảm bảo rằng máy in khi kết nối mạng đã được cài đặt driver hay trình điều khiển để có thể kết nối với máy tính bình thường.

Sử dụng Control Panel

Để bắt đầu thực hiện, bạn sẽ cần sử dụng Control Panel, truy cập Control Panel thông qua nút search hoặc nút Start của Windows.

Trong Control Panel, tìm đến mục “Hardware and Sound” chọn đến mục nhỏh ơn là View devices and printers.

Tại mục Devices and Printer > Printers > Chuột phải > Properties.

Chuyển sang tab Web Services > tại mục bên dưới cùng sẽ có IP Address hay địa chỉ IP của máy in.

Bạn có chép ra giấy hoặc lưu vào ghi chú để tránh quên nhé.

Tìm IP của máy in bằng Router

Sử dụng trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ 192.168.0.1 hoặc có thể là 192.168.1.1

Tại đây sẽ là truy cập cài đặt dành cho Router, bạn sẽ cần điền thông tin như tài khoản và mật khẩu.

Sau khi truy cập xong bạn tìm đến mục Network > LAN > DHCP Client List > tại đây sẽ có các IP của các thiết bị bạn có thể ghi lại để sử dụng.

Tìm địa chỉ IP trên ngay máy in

Bản thân máy in cũng có những thiết lập riêng, vì vậy bạn cũng có thể tìm địa chỉ IP của máy bằng cách duyệt qua các cài đặt trong máy in, hoặc sử dụng sách hướng dẫn sử dụng biết được vị trí của địa chỉ IP được nhận bên trong máy.

Rate this post