Nếu bạn là người sử dụng nhiều tài khoản trên ứng dụng Outlook, đây sẽ là cách đặt tài khoản thường sử dụng làm tài khoản mặc định, cho nhiều trường hợp sử dụng nhắn tin hay gửi mail.

Với nhiều tài khoản trên Microsoft Outlook, tài khoản đầu tiên mà bạn thiết lập, sẽ quyết định nhiều thiết lập mặc định, và khi soạn mail mới, ứng dụng cũng sử dụng địa chỉ hộp thư mà bạn đang dùng để mặc định gửi tin nhắn đi.

Để thiết lập một tài khoản mặc định nào đó gửi email đi sẽ cần một số bước:

 1. Trên Outlook
 2. Chọn File
 3. Chọn Info
 4. Mở Account Settings
 5. Chọn Account SettingsOutlook
 6. Chọn tab Email
 7. Chọn Email bạn muốn làm mặc định
 8. Chọn Set as DefaultOutlook
 9. Chọn Close
 10. Khởi động lại Outlook

Tương tự với gửi tin nhắn

 1. Mở Outlook
 2. Chọn File
 3. Chọn OptionsOutlook
 4. Chọn vào Mail
 5. Tại mục Send messages > Always use the default account when composing new messages.Outlook
 6. Bấm OK.
 7. Khởi động lại ứng dụng.

Thiết lập folder mặc định

Nhiều tài khoản, sẽ có nhiều cách tổ chức lại với nhau, và khi bạn mở lại Outlook thì thư mục mặc định sẽ còn tuỳ thuộc vào nhu cầu, và để đổi thư mục này cũng khá đơn giản.

 1. Mở Outlook
 2. Chọn File
 3. Chọn OptionsOutlook
 4. Chọn Advanced
 5. Mục Outlook start and exit > BrowseOutlook
 6. Chọn đến thư mục bạn thường sử dụngOutlook Windows
 7. Bấm OK > OK.

Sau một loạt các bước thiết lập trên Outlook sẽ tuỳ chỉnh lại các tài khoản của bạn, và cũng như cách bạn mở Outlook và sử dụng nó theo như nhu cầu.

Rate this post