Reduced Security hay Giảm bảo mật trên máy Mac, là một trong những bước cần thiết để cài đặt những phần mềm bên thứ ba trên những chiếc MacBook sử dụng con chip Apple Silicon như Mac M1.

Reduced Security, Giảm bảo mật là gì?

Kể từ Mac M1 trở đi thì mới có mục Reduced Security

Reduced Security hay còn gọi là giảm bảo mật, đây là một thiết lập sâu ở bên trong macOS mà chỉ có thể can thiệp bằng cách sử dụng Recovery. Thiết lập này cho phép các phần mềm bên thứ ba có thể can thiệp sâu hơn vào bên trong macOS, bao gồm việc đọc các dữ liệu trên các ứng dụng.

Một số ứng dụng đọc các dữ liệu như Tuxera sẽ cần can thiệp thêm bước này mới có thể cài đặt và sử dụng, bên cạnh việc tắt GateKeeper và tắt SIP.

Xem thêm

Tắt GateKeeper: https://laptopvang.com/cach-tat-gatekeeper-de-sua-loi-is-damaged-and-can-not-be-opened-you-should-move-it-to-the-trash/

Tắt S.I.P: https://laptopvang.com/huong-dan-tat-system-integrity-protection-sip-tren-macbook/

Cách Giảm bảo mật Reduced Security trên máy Mac

Bước 1: Shutdown máy hoàn toàn (Nhấn icon Apple > Shutdown).

Bước 2: Sau khi máy tắt hẳn, đè nút nguồn cho đến khi hiện dòng chữ Continue holding for startup options. Tiếp tục đè đến khi máy hiện Loading Startup Options…

Bước 3: Lúc này có thể bỏ tay ra, đợi môt chút đến khi máy hiện Logo Options > Enter vào Options.

Bước 4: Khi máy vào chế độ Recovery > Utilities > Startup Security Utility

Bước 5: Lúc này máy sẽ hiện ra ổ đĩa > Chọn Security Policy

Lưu ý: Nếu lúc này máy báo như hình. Bạn chỉ cần Restart lại máy bằng cách Nhấn Quit > Vào logo Táo > Restart > Đăng nhập lại vào User > Shutdown như Bước 1

Bước 6: Lúc này bạn sẽ tick vào Reduce Security và 2 dòng dưới như hình

Sau đó nhập Password của máy và đợi vài giây xử lý là xong

Sau bạn chỉ cần Restart để áp dụng các thay đổi trên máy.

5/5 - (1 bình chọn)