Reduced Security là một trong những bước cần thiết để cài đặt những phần mềm bên thứ ba trên những chiếc máy Mac sử dụng con chip Apple Silicon như Mac M1.

Bên cạnh việc Tắt GateKeeper và Tắt S.I.P thì đây giờ bạn phải tắt Reduced Security để có thể chạy được ứng dụng.

Xem thêm

> Tắt GateKeeper: https://laptopvang.com/cach-tat-gatekeeper-de-sua-loi-is-damaged-and-can-not-be-opened-you-should-move-it-to-the-trash/

> Tắt S.I.P: https://laptopvang.com/huong-dan-tat-system-integrity-protection-sip-tren-macbook/

Để giảm chế độ bảo mật bạn sẽ làm như sau:

Bước 1: Shutdown máy hoàn toàn (Nhấn icon Apple > Shutdown).

Bước 2: Sau khi máy tắt hẳn, đè nút nguồn cho đến khi hiện dòng chữ Continue holding for startup options. Tiếp tục đè đến khi máy hiện Loading Startup Options…

Bước 3: Lúc này có thể bỏ tay ra, đợi môt chút đến khi máy hiện Logo Options > Enter vào Options.

Bước 4: Khi máy vào chế độ Recovery > Utilities > Startup Security Utility

Bước 5: Lúc này máy sẽ hiện ra ổ đĩa > Chọn Security Policy

Lưu ý: Nếu lúc này máy báo như hình. Bạn chỉ cần Restart lại máy bằng cách Nhấn Quit > Vào logo Táo > Restart > Đăng nhập lại vào User > Shutdown như Bước 1

Bước 6: Lúc này bạn sẽ tick vào Reduce Security và 2 dòng dưới như hình

Sau đó nhập Password của máy và đợi vài giây xử lý là xong

Sau bạn chỉ cần Restart là quá trình Reduce Security kết thúc.

 

5/5 - (1 bình chọn)