Bạn đang có một file PDF nhưng lại đính kèm watermark, vậy đây là một số cách đơn giản để xoá chúng khỏi file PDF nhanh chóng.

Với những tài liệu PDF kĩ thuật số, muốn xoá bỏ watermark cũng sẽ cần đến các công cụ kĩ thuật số như là Google Docs hoặc dùng đến Microsoft Word để thực hiện. Lưu ý đối với những tài liệu PDF được định dạng phức tạp, việc chuyển đổi và xoá watermark có thể sẽ gây ra xáo trộn trong tài liệu nên cần kiểm tra kĩ lưỡng.

Những tài liệu PDF chứa thông tin mật, hoặc nhạy cảm tốt nhất nên sử dụng các công cụ riêng biệt đừng nên sử dụng các công cụ Online mà bạn tìm thấy trên Google, vì bạn sẽ không biết trang web đó sẽ làm gì với tài liệu của bạn trước khi xoá chúng nên tốt hãy lựa chọn một công cụ thích hợp hơn.

Xoá Watermark bằng Google Docs

Một cách đơn giản và đảm bảo dữ liệu nhất là dùng Google Docs, watermark sẽ được tách khỏi tài liệu một khi bạn dùng Docs để mở một tệp PDF.

Đơn giản chỉ là tải file PDF bạn lên Google Drive rồi mở nó bằng Google Docs.

Sau bước trên bạn chỉ cần Export lại thành file PDF là xong.

Sử dụng trong Microsoft Word

Nếu như bạn đã có sẵn Microsoft Word trong máy tính thì cũng có thể sử dụng ngay, không cần nền tảng Online như là Google Docs.

Mở tệp PDF của bạn

Xác nhận để chuyển đổi sang Word

Tiến hành xoá Watermark

Lưu lại thành một tệp PDF mới

Chọn định dạng là PDF là hoàn thành.

Vậy là xong, bạn đã có thể tiếp tục sử dụng file PDF đó cho mục đích khác mà không còn dính Watermark nữa.

Rate this post