AirDrop là một trong những cách thuận tiện để gửi hình ảnh, tài liệu, đường liên kết hoặc những dữ liệu khác giữa các thiết bị với nhau. Tuy nhiên AirDrop chỉ hoạt động dành cho những thiết bị máy Mac, iPhone và iPad, nhưng giờ đây Windows 10 và Windows 11 đã có giải pháp tương tự dành cho những thiết bị Android khi dùng AirDrop Windows.

Cật nhật: Hiện tại đã có AirDrop giữa Windows và iPhone

Với tên gọi là Nearby Share trên điện thoại Android và Nearby Sharing trên máy tính Windows 10 và Windows 11. Giờ đây, điện thoại và máy tính Windows, đã có thể chuyển dữ liệu qua lại mà không cần đến dây và hoạt động tương tự với AirDrop của Apple.

1. Nearby Share trên Android

Nearby Share sử dụng Bluetooth, Wi-Fi, hoặc NFC để gửi nội dung giữa các thiết bị Android, Windows và cả Chromebook mà không cần đến dây. Với người dùng Android và Chrome OS sẽ không cần thêm phần mềm để có thể sử dụng Nearby Share, nhưng với người dùng Windows sẽ cần tải thêm một ứng dụng đến từ Google.

Nearby Share sẽ kết hợp với tài khoản Google để phân loại các người dùng khác để cho phép hoặc chặn, hoặc là giới hạn các thiết bị. Ví dụ mọi người đều có thể chia sẻ tài liệu cho bạn, hoặc chỉ là những người trong liên hệ mới thấy và chia sẻ tài liệu.

2. Nearby Sharing trên Windows

Nearby Sharing cũng sử dụng Bluetooth hoặc Wi-Fi để chuyển dữ liệu qua lại giữa các thiết bị với nhau mà không cần thông qua phần mềm nào khác. Kể từ Windows 10 bản cập nhật April 2018, hoặc là từ các bản Windows 11 trở đi đều đã được trang bị tính năng này để dùng AirDrop Windows. Một khi được bật bạn có thể dễ dàng chia sẻ tài liệu bằng nút ‘Share’ trong menu tuỳ chọn.

Cài đặt tính năng bằng cách vào: Settings > System > Shared Experiences trên Windows 10, hoặc Settings > System > Nearby Sharing trên Windows 11.

3. Chia sẻ tài liệu từ Windows sang Android và ngược lại

Tải về bản Beta tại đây

Để liên kết và truyền tài liệu bạn sẽ cần tải về ứng dụng Nearby Share trên máy tính Windows, sau khi cài đặt xong bạn sẽ cần đăng nhập chung một tài khoản Google đã thiết lập trên điện thoại Android là đã có thể chia sẻ tài liệu mà không cần phải xác nhận khi sử dụng AirDrop Windows.

4. AirDrop giữa Windows và iPhone

Với những người dùng sử dụng iPhone mà muốn chuyển file qua Windows và ngược lại thì có thể thử qua Intel Unison, đây là phần mềm để truyền file cũng như nhận thông báo của iPhone trên máy tính Windows.

AirDrop trên Windows

AirDrop trên Windows

Trên điện thoại iPhone cũng sẽ cần tải về phần mềm Intel Unison để tiến hành kết nối và truyền file qua lại.

Rate this post